Λούπες (αγκύλες) διαθερμίας- διαφόρων διαστάσεων μιας χρήσεως & πολλών χρήσεων